Оферта

Ние ви предлагаме:

  • Безплатен оглед на сградна канализационна система или цял вертикален щранг.
  • Цената на услугата зависи от степента на запушване и вида на канала.
  • За всички извършени услуги се съставя протокол, включващ причините за запушване, актуална оценка за състоянието на канализационната система и препоръки.
  • Опростена или данъчна фактура.

ФИРМАТА ПОЕМА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РЕМОНТИ.

 

Share Button