Услуги


На септични ями, мазета, наводнени помещения, ревизионни шахти и др.

Установяване причината за честите запушвания и състоянието на канализацията

Профилактика и поддръжка – периодично почистване на канали

На канализационни системи, ревизионни шахти…

На канализационни, водосточни и други хоризонтални и вертикални тръби…

На канализационни, водосточни и други хоризонтални и вертикални тръби…

Share Button