Ремонт и изграждане

Ремонт на канализационни системи, ревизионни шахти, стар каменинов канал, преход PVC, подмяна на главни и второстепенни канали.

Къртене, разкриване на трасето, демонтаж, монтаж и засипване. Почистване на строителните отпадъци.
След приключване на ремонтните дейности по канализационните системи, възстановяваме вътрешната и външната замазка на помещенията, тревните и тротоарни площи, във вид в какъвто са били преди започването на ремонта.
При предаване на обекта се издава приемо-предавателен протокол с гаранционни срокове за извършените ремонтни дейности и вложените строителни материали.
ВНИМАНИЕ: Често срещани нежелани изрази „частичен ремонт“ и „временно положение“ сами декларират липсата на гаранция и живот – нормална експлоатация на канала!
Call Now Button