Изпомпване и отводняване

Профилактика или поддръжка - добро стопанисване и периодично почистване на каналите

Изпомпване, отводняване и почистване на:

  • септични ями
  • мазета
  • наводнени помещения
  • ревизионни шахти
  • мазниноуловители
  • утаители и др.

За изпомпване и заустване на отходни води фирмата разполага с камион-цистерна модел Mercedes SUPER 2000.
За байпас изпомпване фирмата разполага със следната техника:

  • помпа тип „Бибо“, предназначена за изпомпване на относително бистри води;
  • помпа Honda WT20X (максимален капацитет на засмукване -650литра в минута), подходяща за изпомпване на силно замърсени води и фекалии.

Call Now Button