Oтпушване на канали

В повечето случаи каналът се запушва заради неправилна експлоатация или попадане на твърди предмети. Каквато и да е причината, колкото по-бързо се предприемат действия за отпушване, толкова по-добре.

Ние разполагаме с модерна техника и мобилен екип, който реагира бързо и адекватно на всеки сигнал за проблем. Със специално оборудван автомобил с необходимата техника за диагностика и отпушване на канали, нашите специалисти се справят и в най-трудните ситуации.
Запушените канали често причиняват наводнения на жилища и мазета!
Това е аварийна ситуация, която изисква бърза намеса на ВиК специалисти, притежаващи нужното оборудване. Ние използваме модерна техника за отпушване на канали, която позволява да се възстанови проходимостта им бързо, без нанасяне на щети по тръбите.
Бързината е особено важна при течове и наводнения, причинени от непроходими канали. Колкото по-бързо се отстрани аварията, толкова по-малко поражения ще нанесе бликащата от тръбите вода. Нашите мобилни екипи се отзовават много бързо на всеки сигнал. Ние разполагаме с обучен персонал и специални автомобили с модерна техника, благодарение на което авариите със запушени канали се отстраняват бързо и ефективно.
Спестете време и неудобства, като се възползвате от услугите на нашите мобилни екипи за бързо отпушване на канали.
Фирма Каналито притежава специализирана техника и кадри, способни да реагират при повреди в канализационни системи от всякакъв тип. За отпушване на канали, нашите мобилни екипи разполагат с богат арсенал от средства.
Силата на модерните технологии се състои в ефективност, бързина и точност – чрез видеодиагностика на канали се определя точното място на проблемите в тръбите. Методиката за оглеждане на вътрешното състояние на тръбите посредством видеокамера позволява да се определи оптималната технология за ремонт и саниране.

За отпушване на канали, се използват различни техники за прочистване на тръбите- с вакуум, продухване или промивка с различни химически разтвори.

Едновременно с отстраняване на замърсителите, възпрепятстващи нормалната работа на каналите, се извършва и дезинфекция и премахване на неприятните миризми. Фирма Каналито предлага на своите клиенти обслужване на най-високо ниво. Ние осигуряваме видеодиагностика на канали и цели тръбни системи, като предлагаме безплатен оглед на обекти и консултиране. Ценообразуването на ремонтните действия се извършва индивидуално за всеки обект, съобразно нивото на запушване на каналите и обема на работата.

В дейността си прилагаме всички модерни технологии за ремонт на канали, като при традиционните техники на работа, извършваме разкопаване, демонтаж на дефектни участъци, отпушване на канали, монтаж на ВиК части и други.След края на работата по обекта фирма Каналито предлага почистване и извозване на отпадъците.

В ситуации, не позволяващи разкопаване, ние прилагаме безизкопни технологии, предшествани от видеодиагностика на канализация. Със съвременната техника се предотвратява разкопаване и разрушаване на инфраструктурата, като тръбите и каналите се обработват през съществуващите шахти. Състоянието на тръбите се обследва щателно чрез модерна видеотехника, която предава сигнал с високо качество.

Специалистите и собствениците на обекта могат да наблюдават състоянието на тръбите директно или запис на DVD.

Ценната информация от вътрешността на канализационните системи помага за преценка на рисковете от бъдещи аварии и своевременното саниране на тръбите.

Ние предлагаме саниране на канализационни системи по технологията за вмъкване на нова тръба в старата. Това е метод, чрез който нормалното функциониране на тръбите се спира само за няколко часа. Няма разкопаване и спиране на уличното движение. Новата технология има изисквания по отношение на чистотата, затова преди началото на ремонтните дейности се извършва профилактично почистване и отпушване на канали.

Фирма Каналито осигурява пълна документация за извършените дейности – протоколи с данни за състоянието на каналите и тръбите, информация за причините за възникване на аварии в обекта и прогноза за бъдещото им поведение. За извършената работа предоставяме данъчни или опростени фактури. Спазваме стриктен график на ремонтните дейности, като завършваме обекта в срок с приемно – предавателен протокол, с който поемаме гаранция за извършената работа.

Call Now Button